Čestné prohlášení - vzory

Čestné prohlášení na www.cestneprohlaseni.cz - vzory čestných prohlášení. Všechny zde uvedené vzory čestného prohlášení mají informativní charakter. Provozovatel internetových stránek Cestneprohlaseni.cz neodpovídá za užití zde uveřejněného obsahu. Každé jednotlivé použití čestného prohlášení je specifické a doporučejeme proto právní konzultaci.

 

 

Čestné prohlášení, vzor 1:

 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

 

Já ........................................................., datum narození ...........................

bytem .............................................................................................., tímto

 

čestně prohlašuji,

 

že v dokumentu ........................................., jehož je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.

 

V .................................... dne .....................

 

.....................................

podpis

 

 

 

 

Čestné prohlášení, vzor 2:

 

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti

 

Já ........................................................., datum narození ...........................

bytem .............................................................................................., tímto

 

čestně prohlašuji,

 

že jsem nebyl v minulosti odsouzen za spáchání trestného činu a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení. Jsem si vědom možných právních následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.

 

V ................................... dne .....................

 

.....................................

podpis

 

 

Nejlevnější povinné ručení

+ slevový kód na povinné ručení 1311194-mk na 100 Kč

 

 

Čestné prohlášení, vzor 3:

 

Čestné prohlášení manželky

 

Já ........................................................., datum narození ...........................

bytem .............................................................................................., tímto

 

čestně prohlašuji,

 

že jsem v roce .......... neměla jiný příjem, než příjem dávek sociální podpory - rodičovský příspěvek. Za uvedené období jsem neuplatňovala žádné daňové příznání.

Jsem si vědoma možných právních důsledků v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.

 

V ................................... dne .....................

 

.....................................

podpis

 


 -----

nejlevnější povinné ručení

+ slevový kód 1311194-mk

 -----

Havarijní pojištění, nejlevnější povinné ručení, pojištění domácnosti, cestovní pojištění a další pojistky naleznete na www.9.cz


-----


Na Predvolby cz jednoduše a rychle vyhledáte telefonní předvolby mobilních operátorů (i virtuálních operátorů), předvolby na pevné linky, ale i přehled pro nejlevnější volání na dobíjecí kupony.

Čestné prohlášení